Bibliotēka

Latvijas Sporta muzeja sporta grāmatu un periodikas krājums radies galvenokārt dāvinājumu rezultātā. Grāmatas piederējušas lielākoties sportistiem vai sporta interesentiem. Izdevumus dāvinājuši arī grāmatu autori. Lielākā daļa grāmatu izdotas pēc 1945. gada, taču ir arī visa neatkarīgās Latvijas valstī (1918.–1940.) un svešumā izdotā trimdas latviešu sporta literatūra. Grāmatu krātuves zelta fondu veido grāmatas, kas attiecināmas uz 19. gadsimta otro pusi un izdotas dažādās Eiropas zemēs.

Sporta grāmatu un periodikas krājuma uzdevums ir nodrošināt muzeja darbiniekus ar informāciju, kas nepieciešama muzeja krājuma materiālu zinātniskās izpētes, izstāžu un lekciju sagatavošanai un citu pētniecības darbu veikšanai, nodrošinot ar operatīvu informāciju sporta darbiniekus, sporta žurnālistus un studentus, kā arī skolēnus zinātnisko darbu un projektu izstrādei.

Grāmatas un cita rakstura iespiestie materiāli ir latviešu, angļu, zviedru, vācu, franču, krievu un citās valodās.

Grāmatu un periodikas krājuma tematika:

 • speciālā sporta literatūra, tajā skaitā sporta statistika;
 • sporta un sporta veidu vēsture, sporta izglītība;
 • sporta kalendāri;
 • sporta publicistika (biogrāfijas, atmiņas);
 • intelektuālo sporta veidu literatūra par šahu un dambreti;
 • tūrisma literatūra;vispārīgā uzziņas literatūra (enciklopēdijas, vārdnīcas);
 • muzeju darba metodiskā literatūra;
 • dažādu muzeju, tajā skaitā sporta muzeju katalogi un bukleti;
 • izdevumi par Latvijas vēsturi.

Periodikas krājumā:

 • žurnāls Fiziskā kultūra (1946.-1955.);
 • laikraksts Sports (1955.-2010.);
 • Sporta avīze no 1996. līdz 2014. gadam;
 • žurnāls Šahs;

Trimdas latviešu izdevumi:

 • Šaha pasaule;
 • žurnāls Sporta Apskats;
 • Trimdas sports (1954.-1956.);
 • Latviešu Sporta padomes ārzemēs publicētās Latviešu sporta ziņas (avoti LaiksAustrālijas LatvietisLatvija Amerikā, Brīvā Latvija (1979.–2000.) un citi.

Grāmatu un periodikas krājuma lasītavu var apmeklēt, saskaņojot laiku ar Latvijas Sporta muzeja administrāciju (tālr. 67225127 vai mob. 26332739).