Latvijas Sporta muzejs akreditēts līdz 2025. gadam

Akreditacijas aplieciba Medium

2020. gads bija Latvijas Sporta muzeja kārtējās akreditācijas gads. Akreditācijas gaitā muzeja darbu vērtēja ekspertu komisija - LR Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītājas vietniece Daina Ratniece un vecākā referente Gundega Dreiblate, kā arī Latvijas Kara muzeja direktore Aija Fleija. Komisija izvērtēja muzeja iepriekšējo piecu gadu darbību, iepazinās ar muzeja sagatavotajiem dokumentiem- stratēģiju un darbības programmu 2020. - 2025. gadam, kā arī 26. maijā apmeklēja muzeju un tā krājumu klātienē, lai pārliecinātos, ka muzeja dokumentācija un darbība atbilst Muzeju likuma prasībām. Uz šo tikšanos bija aicināts arī LR Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra vietnieks Edgars Severs, lai pārrunātu visus aktuālos muzeja darba jautājumus. Akreditācijas komisija atzinīgi novērtēja muzeja paveikto krājuma, pētnieciskajā un komunikāciju darbā, īpaši infrastruktūras un krājuma saglabāšanas apstākļu uzlabošanā. 2020. gada 7. jūlijā muzejs saņēma LR Kultūras ministrijas izsniegtu akreditācijas apliecību kā apliecinājumu valsts atzīta muzeja darbībai, kas nozīmē, ka muzeja attīstība, līdzšinējie sasniegumi un plānotās nākotnes ieceres rada pārliecību, ka muzejs spēs īstenot muzeja darbības stratēģiju 2020. - 2025. gadam.