Muzeju nakts 2021

LSM 20.811 - 5.lpp Large

Kopīgajā Latvijas Muzeju Nakts 2021 programmā
Latvijas Sporta muzejs piedāvā digitālu vēstījumu „7 ROBEŽLĪNIJAS UZ 3259 LAPĀM” par izcilas personības – sportista, arhitekta un gleznotāja Valža Tetera (1922 – 2012) paša rakstītu, zīmētu un darinātu (jā, jā, darinātu!) dzīves stāstu “Manas sporta gaitas”, kas ietvertas 7 oriģinālos albūmos uz 3259 lapaspusēm un kas aptver laika posmu no 1935. gada Latvijas Republikā līdz 1997. gadam Kanādā.

Būsim patiesi gandarīti, ja šī digitālā prezentācija palīdzēs kādam no mums atklāt vienu no mūsu sporta vēstures lapaspusēm, no viena cilvēka – V. Tetera dzīves līkločiem plašajā pasaulē līdz veselas latviešu tautas daļas – trimdinieku – sportistu un sporta darbinieku gaitām svešumā pēc Otrā pasaules kara.

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8

Slide9

Slide10

Slide11

Slide12

Slide13

Slide14

Slide15

Slide16

Slide17

Slide18

Slide19

Slide20

Slide21

Slide22

Slide23

Slide24

Slide25

Slide26

Slide27

Slide28

Slide29

Slide30

 Slide31

Slide32

Slide33

Slide34

Slide35

Slide36

Slide37

Slide38

Slide39

Slide40

 Slide41

Slide42

Slide43

Slide44

Slide45

Slide46

Slide47

Slide48

Slide49

Slide50

Slide51

Slide52

Slide53

Slide54

Slide55

Slide56

Slide57

Slide58

Slide59

Slide60

Slide61