Restaurēts unikāls mākslas riteņbraukšanas ritenis

Restaurēts unikāls mākslas riteņbraukšanas ritenis - “Augstais rats”, saukts arī par “Augstratu” un “Zirnekli”. Restaurācijas darbus veikusi sertificēta metāla restauratore Ieva Baļļa, kas ir Rīgas Celtniecības koledžas lektore un metāla restaurācijas darbnīcas vadītāja; meistare arī ilgus gadus ir strādājusi Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Restaurācijas centrā. Plašāku informāciju par riteni lasīt sadaļā Krājums. "Augstais rats" šobrīd ir apskatāms Latvijas Sporta muzeja 2.stāva Izstāžu zālē.

fb un ml

 Foto: Restauratore Ieva Baļļa pie "Augstā rata"