Kilograms kultūras

Izstāde “Latvijas gadsimts” – kļuvusi par laureāti 2018. gada balvas “Kilograms kultūras” kategorijā Mantojums. 68 Latvijas muzeji (tajā skaitā arī Latvijas Sporta muzejs), H2E, LEAD, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais arhīvs, Narvesen, padomdevēji, sadarbības partneri piedalījušies izstādes tapšanā.

Izstāde “Latvijas gadsimts” veidota kā hronoloģisks stāsts par Latvijas idejas nozīmi latviešu nācijas un sabiedrības dzīvē. Tajā iekļauti dažādo laikmetu politiskie konteksti, katra laikposma kultūras, sabiedrisko vai saimniecisko dzīvi raksturojoši priekšmeti un cilvēku dzīvesstāsti. Simt gadu ceļš atainots desmit tematiskajās sadaļās, papildus atspoguļojot arī laiku pirms valsts izveides: Latvijas idejas tapšana; Ceļš uz Latvijas valsti. Pirmais pasaules karš (1914–1918); Latvijas valsts aizstāvēšana. Neatkarības karš (1918–1920); Latvija – jauncelsmes ideāls. Demokrātiskā republika (1920–1934); Latviskā Latvija. Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms (1934–1940); Aizliegtā valsts. Okupētā Latvija Otrajā pasaules karā (1940–1945); Aizlauztā Latvija. Staļina laiks (1945–1953); Personīgā Latvija. Padomju lielvalsts sastāvā (1953–1986); Valstsgribas atdzimšana. Latvijas neatkarības atjaunošana (1986–1991); Sarežģītā demokrātija. Mūsdienu Latvijas tapšana (1991–2004).

IMG 1959

 Izstādē apskatāmie Latvijas Sporta muzeja materiāli.

Izstāde "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālā vēstures muzejā būs apskatāma līdz 2021. gadam.