Jānim Lūsim - 80!

Nav laiks. Ir tikai mirkļi –

ellišķi sāpīgi un dievišķi skaisti.

                             Imants Ziedonis

 

Latvijas Sporta muzejs izsaka dziļu cieņu un pateicību Jānim Lūsim par šķēpa sudraba skrējienu, kas nesis zelta augļus un godu Latvijai un Pasaulei.

Lusis 17.5.19