Latvijas Sporta muzejs akreditēts līdz 2020. gadam

2015. gada 12. jūnijā Latvijas Sporta muzejs saņēmis Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izsniegto muzeja akreditācijas apliecību Nr.13A4. Apliecība izsniegta uz pieciem gadiem un ir apliecinājums valsts atzīta muzeja darbībai.

Akreditacija2015-2020