Dāvinājums Sporta muzejam

Latvijas Sporta muzejs saņēmis dāvinājumu - Koventrijas volejbola komandas "Rīga" (Lielbritānija) iegūtās balvas no 1965. - 2013. gadam Anglijā un citās valstīs. Balvas izcīnītas volejbola, basketbola, šaha, šautriņu mešanas u.c. sacensībās. 

Paldies par dāvinājumu Inesei Auziņai - Smitai, Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā pārstāvei, Kultūras dokumentācijas nozares vadītājai.

20160419 120042 1

20160419 120052 2

20160419 120923

Latvijas Sporta muzejs sanēmis dāvinājumu  - Konvertijas volejbola komandas "Rīga" (Lielbritānija) iegūtās balvas no 1965. - 2013. gadam Anglijā un citās valstīs. Kausi izcīnīti volejbola, basketbola, šaha, šautriņu mešanas u.c. sacensībās.

Paldies Inesei Auziņai - Smitai, Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā pārstāvei, Kultūras dokumentācijas nozares vadītājai.