Latvijas Olimpiskās akadēmijas konkurss

Latvijas Olimpiskā akadēmija izsludina konkursu, kurā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 20 līdz 35 gadiem, kurš spēj brīvi komunicēt latviešu un angļu (vai franču) valodā.

 Konkursa tēmas: 

  • Latvijas Olimpiskās komitejas devums sporta attīstībai Latvijā (2017.gada 23. aprīlī LOK svin 95 gadu jubileju)
  • Olimpisko vērtību loma personības izaugsmē
  • Tehnoloģiju ietekme uz sporta attīstību 21. gadsimtā

Pirmās vietas ieguvējam un ieguvējai būs iespēja piedalīties Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas 57. Starptautiskajā jauniešu sesijā no 2017. gada 17.jūnija - 1.jūlijam Olimpijā, Grieķijā.

Konkursa darbi jāiesniedz Latvijas Olimpiskajā akadēmijā līdz 2017. gada 4. februārim. Labāko darbu prezentācijas notiks 2017. gada 9. februārī plkst. 16.00 Latvijas Sporta muzejā, Alksnāja ielā 9, Rīgā.

Latvijas Olimpiskās akadēmijas ikgadējais konkurss Olimpiskā kustība vakar, šodien, rīt tiek organizēts ar mērķi veicināt Latvijas iedzīvotāju, īpaši jaunatnes, zināšanas, izpratni un interesi par Olimpisko kustību Latvijā un pasaulē, kā arī izzināt, aprakstīt, izteikt savas domas, viedokli un ieceres.

Vairāk par konkursu Latvijas Olimpiskās akadēmijas mājaslapā www.loa.lv.
Konkursa nolikumu var lasīt: šeit