Mēneša priekšmets - Jūnijs

Jūnija mēneša priekšmets – Latvijas PSR labākā treka riteņbraucēja balva. 1971.gada 10.janvārī mākslinieks Džems Bodnieks savas personālizstādes noslēgumā Zinību namā dāvāja Latvijas PSR Riteņbraukšanas federācijai ceļojošo balvu ar mērķi pasniegt to Latvijas PSR labākajam riteņbraucējam – sprinterim. Sīkāku aprakstu par balvu lasīt sadaļā Mēneša priekšmets.