Alpīnistu tikšanās vakars 29.septembrī

Latvijas Sporta muzejā atsāksies alpīnistu tikšanās vakari. Pirmā tikšanās rudens sezonā notiks šodien 29.septembrī pl.17.00. Turpmāk tikšanās notiks katra mēneša pēdējā piektdienā. Uz tikšanos!