Seminārs “Mehu ekspedīcija”

Mehu ekspedicija FB 1

2022. gada 12. februārī Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes studentu pašpārvalde (RTUMTAF SP) organizēja semināru “Mehu ekspedīcija”, kas bija domāts MTAF pirmkursniekiem, lai viņi iegūtu zināšanas par pašpārvaldes darbību, gūtu motivāciju iesaistīties tajā un lai labi pavadītu laiku.

Semināra dalībnieki piedalījās dažāda veida aktivitātēs, pildot stratēģiskus un sportiskus uzdevumus. Prezentācijas uzdevumā dalībniekiem pāros bija jāprezentē nejauši izvēlēta prezentācija, ko bija veidojuši organizatori. Konstruēšanas uzdevumā dalībniekiem bija no ierobežota skaita materiālu jāuzbūvē kaut kas, kas der kādai profesijai, piemēram, mediķim, kā arī lego uzdevums, kurā dalībnieki apguva komunikācijas prasmes. Tāpat bija iespēja noklausīties vecbiedru stāstus par piedzīvojumiem pašpārvaldes laikos, MTAF absolventa Kaspara Dobrā lekciju, kurš stāstīja gan par pieredzi pašpārvaldē, gan arī kā tā viņam noder tālākās karjeras gaitās. Savukārt sportiskās aktivitātes laikā dalībnieki labāk iepazina Ķīpsalu.

Latvijas Sporta muzejs atbalstīja šo pasākumu, dāvinot 10 grāmatas "Latvijas sporta lepnums 100" sportiskā uzdevuma uzvarētājiem, par to saņēmot arī pateicības rakstu no sarīkojuma organizatoriem.

Mehu ekspedicija FB 1

Mehu ekspedicija FB 2

Mehu ekspedicija FB 1

16.03.2022