Iznākusi zinātniskā monogrāfija ”Rīgas Tehniskās universitātes olimpieši 110 gados. 1912-2022”

RTU gramata 2022 1

Latvijas Sporta muzejs saņēmis vērtīgu dāvinājumu – Ilzes Gudro un Alīdas Zimundes zinātnisko monogrāfiju ”Rīgas Tehniskās universitātes olimpieši 110 gados. 1912-2022”. Tā veltīta Rīgas Tehniskās universitātes 160. jubilejai un olimpiešiem – inženierzinātņu studentiem, kuri studējuši šajā augstskolā un agrākajā Rīgas Politehnikumā.

Krāšņajā un materiāliem bagātajā izdevumā apkopoti stāsti par augstskolu, tās pēctecību un tās 66 sportiskajiem studentiem. Bagātīgi ilustrētajā materiālu klāstā ir gan arhīvu, gan muzeju krājumu, tai skaitā Latvijas Sporta muzeja, vākums. Izdevums sagatavots kā divpusēja grāmata latviešu un angļu valodā, izdevējs – “RTU izdevniecība”, 2022. gads.

RTU gramata 2022 1

RTU gramata 2022 4 

RTU gramata 2022 3

RTU gramata 2022 2

28.10.2022