Mākslas vingrošanas trenere Baiba Kaimiņa

Kaimina

Baiba Kaimiņa dzimusi 1937. gada 7. decembrī Rīgā inteliģentu ģimenē. Tēvs Alfrēds Rogalis – farmaceits, Būmaņa aptiekas pārvaldnieks, māte Ērika Rogale – skolotāja, beigusi Daiļamatniecības skolu. B. Kaimiņa mācījās Rīgas 2. vidusskolā, pēc tam Latvijas Valsts Fiziskās Kultūras Institūtā, kuru beidza 1959. gadā. Bijusi Latvijas PSR izlases dalībniece, trenējās pie Emīlijas Krūmiņas un Veronikas Kručānes, PSRS Sporta meistara nosaukumu ieguva 1957. gadā.

Pirmā darba vieta ir Jūrmalas Pionieru nams, pēc tam strādājusi Jūrmalas BJSS un BSB ”Daugava” sporta skolā. No 1975. gada līdz 1989. gadam vadīja Latvijas PSR izlasi mākslas vingrošanā. 1990. gadā pēc BSB „Daugava” sporta skolas likvidācijas, B. Kaimiņa strādāja no jauna nodibinātajā mākslas vingrošanas sekcijā LSPA Sporta klubā, uz kuru pie B. Kaimiņas trenēties brauca arī klubi no Beļģijas un Vācijas. B. Kaimiņa aktīvi strādāja par treneri līdz 2017. gada jūlijam, tagad ir pensionāre, nodarbojas ar grāmatu lasīšanu un turpina aktīvi sekot mākslas vingrošanai.

Baiba Kaimina-2

1974. gadā PSRS čempionātā B. Kaimiņas audzēknes Līga Kalniņa un Natālija Ķīse izcīnīja PSRS čempionāta zelta medaļas Latvijas izlases sastāvā. Abas audzēknes ir bijušas arī Latvijas čempiones. 1976., 1978. un 1979. gadā PSRS čempionātā sudraba medaļas grupu vingrojumos izcīnīja Baibas Kaimiņas audzēknes Liene Kaimiņa, Natālija Andrejeva, Solveiga Lipska, Maruta Ramane, Diana Oiguse, Dzintra Jurgelāne, Liāna Kaktiņa, Daiga Lapiņa. Visas šīs audzēknes ir bijušas Latvijas čempiones absolūtā vērtējumā vai individuālos veidos. 1979. gadā PSRS Tautu Spartakiādē šīs meitenes un Žanna Rodkina izcīnīja Latvijai 5. vietu.

1981. gadā Vissavienības „Trud” izlases sastāvā komandām bronzas medaļas ieguva B. Kaimiņas audzēknes Inga Bomīte, Jeļena Lazarenko, Ingūna Turakova. I. Bomīte ir pieckārtējā Latvijas čempione, J. Lazarenko un I. Turakova ir Latvijas čempiones atsevišķos veidos. 1983. un 1987. gadā Latvijas izlase PSRS Tautu spartakiādē grupu vingrojumos izcīnīja 6. vietu. Nadežda Gromova 1986. gadā izcīnīja 3. vietu PSRS čempionātā un iekļuva PSRS izlasē, ir bijusi pieckārtējā Latvijas čempione.

Kaimina

Baiba Kaimiņa ir sagatavojusi daudz brīnišķīgas mākslas vingrotājas – Dagniju Vitmani, Valentīnu Morozovu, Ļubovu Pučkovu, Inesi Mihailovu, Sandru Eglīti, Antru Berķi, Svetlanu Pesjacku, un daudzas citas, kas tagad strādā par mākslas vingrošanas trenerēm, horeogrāfēm, uzvedumu režisorēm, vingrošanas un aerobikas pasniedzējām Latvijā, Eiropas Savienības valstīs, ASV, Kanādā. Baiba Kaimiņa savā treneres karjerā sagatavojusi ap 50 Latvijas PSR čempionēm gan absolūtā ieskaitē, gan grupu vingrojumos, gan individuālos veidos. Izaudzinājusi ap 100 PSRS Sporta meistarēm.

Baiba Kaimiņa ir bijusi Starptautiskās klases mākslas vingrošanas tiesnese, bijusi daudz sacensību galvenā tiesnese Latvijā un ārzemēs. Apmācījusi strādāt jaunos trenerus, studentus, mākslas vingrošanas tiesnešus. Bijusi konsultante pie grupu vingrojumiem gan Latvijā, gan Beļģijā, Austrijā, Vācijā. Baiba Kaimiņa ir ļoti atzīta trenere arī šodien gan Berlīnē, gan Briselē, kā arī Maskavā, Tbilisi, Dušanbe, Taškentā, Tallinā, Kauņā, Viļņā un citur.

Baiba Kaimina

Baiba Kaimiņa ir saņēmusi Latvijas PSR Fiziskās Kultūras un Sporta komitejas apbalvojumus par labu darbu un izcīnītām medaļām, kā arī Latvijas PSR Ministru padomes Goda rakstus. Brīvā Latvijā saņēmusi Atzinības rakstus no Jūrmalas pilsētas, LR Izglītības un zinātnes ministrijas, Beļģijā no Haahtas pilsētas mēra un sporta kluba „Brabant”, Berlīnē no Sporta kluba par labu darbu, sagatavojot 3. vietas ieguvējas Vācijas čempionātā, kā arī Igaunijā un Lietuvā par labu darbu un mākslas vingrošanas popularizēšanu.

Baiba Kaimiņa ir laimīga un priecīga, ka savu mūžu varēja piepildīt ar mākslas vingrošanu un kalpot savai zemei Latvijai. Dievs Svētī Latviju!

Materiālu sagatavoja Liene Kaimiņa

Foto no ģimenes arhīva un Latvijas Vingrošanas federācijas mājaslapas.

07.12.2022.